מנהיגות

0

מנהיגות, מהי?

מנהיגות היא יחסי השפעה בין מנהיגים למונהגים, המכוונים להשגת מטרותיהם המשותפות באמצעות שינויים ותוצאות.

Rost, 1993,2000

 

מנהיגות כרוכה בהשפעה:

מתרחשת בין בני אדם

האנשים המעורבים רוצים שינוי משמעותי.

השינוי מייצג מטרה משותפת של המנהיגים והמונהגים.

 

השפעה – שהיחסים בין אנשים היא אקטיבית.

השפעה היא רב כיוונית, והיא לא ניכפת.

הדדיות – המנהיגים משפיעים על המונהגים שלהם, ולהפך.

פרדיגמה היא אוסף דפוסי מחשבה משותפים מהייצגים צורת חשיבה יסודית על הדרך בה אנו תופסים ומבינים את העולם.

לכל אדם יש את ההסתכלות שלו, שלעיתים היא לא אישית לחלוטין.

הפרדיגמה הישנה של מנהיגות התייחסה אל המנהיג כגיבור, שולט, התאפיינה ביציבות, תחרותיות וכו'.

הפרדיגמה החדשה מדברת על דינמיות, העצמה, ענווה וכו'.

 

מנהיגות – יחסי השפעה בין מנהיגים למונהגים, המכוונים להשגת מטרותיהם המשותפות באמצעות שינויים ותוצאות.

פרדיגמה – דפוסי חשיבה משותפים המייצגים צורת חשיבה יסודית על הדרך בה אנו תופסים ומבינים את העולם.

על המנהיג להסתגל למציאות, כיוון שהיא כל הזמן משתנה. אם אין לו את היכולת הזו, הוא מפסיד את היכולת להוביל את האנשים, בעולם המערבי כיום במיוחד.

מנהיגים הם הדוגמא אליה אנו שואפים, אליהם מסתכלים.

winston-churchill-1116202_640

מה ההבדל בין ניהול למנהיגות?

ניהול – השגת מטרות הארגון ביעילות ובתכליתיות באמצעות תכנון, ארגון, איוש, הכוונה ובקרה של משאבי הארגון.

מנהיגות אינה מחליפה ניהול אלא מתווספת אליו.

הבדלים בין מנהלים למנהיגים:

  ניהול מנהיגות
מיקוד תכנון / תקצוב חזון / אסטרטגיה
היערכות ארגון / איוש ערכים / תרבות משותפת
יחסים ממוקד תוצרים ממוקד אנשים
איכויות אישיות מרוחק, מדבר וקונפורמי מחובר, קשוב ומהפכן
תוצאות שמירת יציבות יצירת שינוי
Share.

About Author

Leave A Reply